Om valget av daglig leder til FagerStad

Arnstein Granlie har hatt en trygg og god oppvekst med tydelige verdier fra mor og far. Dette mener han i dag preger selskapet han har bygget opp, FagerStad Utvikling AS. – Mine foreldre spilte hverandre gode så lenge jeg kan huske tilbake, sier Arnstein.

Portrettintervju

Arnstein ble født på Bøler i 1957, men fra 6 års alder var det Nordstrand som ble familiens hjem og Arnsteins oppvekstmiljø.
– Nordstrand var et godt sted å vokse opp. Den dag i dag har jeg størstedelen av mine venner der, både fra håndballen i Nordstrand Idrettsforening og ikke minst i fra gutteklassen «3RC» på Holtet Gymnas, sier han.

Arnstein er gift med Siri og de har tre voksne barn. De har vært gift i 34 år, og sammen står de for den smilende kulturen i FagerStad, hvor de begge har tydelige roller som aktive eiere.

Hadde du en karriereplan da du var nyutdannet i 1981, Arnstein?
– Nei på den tiden var jeg omtrent bevisstløs i forhold til hva jeg skulle gjøre etter Siviløkonom studiet. Min første jobb fikk jeg via en venn som mente jeg ville passe godt inn i shipping, der fikk jeg oppleve et varierende marked i fem år før jeg ble introdusert for eiendomsbransjen i 1986 av Gunnar Bøyum (Adm.dir. i Aspelin Ramm).

Etter den tid rullet det videre, mye var tilfeldig og ikke planlagt – men veldig spennende.

– Vi har reist mye, både privat og i arbeid. På veien har vi møtt mange mennesker, skapt gode relasjoner som har blitt med videre på reisen. Jeg har arbeidet med ulike type eiendomsprosjekter, blant annet i London, Syd-Frankrike og Florida. Jeg var daglig leder i eiendomsselskapet Rønne Holding AS i tre år, der jeg lærte mye av eieren Per Rønne.

1991 var et viktig år. Arnstein fikk jobb hos tidligere dagligvare grossist Einar Staff (Staff gruppen AS) med mandat om å strukturere en stor portefølje av egne eide eiendommer. Staff Gruppen ble etter kort tid kjøpt opp av Hakon Gruppen (Stein Erik Hagen), der Arnstein ble ansvarlig for Hakon Eiendom AS. Etter tre år i Hakon Eiendom, var han klar for å starte for seg selv.

– Vi hadde en forretningside i krysningspunktet dagligvare og eiendomsutvikling. En ide jeg presenterte i et brev til Joh. Johannson (senere NorgesGruppen) i 1994. Menneskene i Joh. Johannson og jeg fant raskt tonen og sammen etablerte vi FagerStad Utvikling AS i 1995.

Opp igjennom årene har FagerStad eiet og utviklet ca. 100 eiendommer. Veldig ofte i partnerskap med andre, større industrielle aktører. De aller fleste prosjektene har hatt en dagligvarebutikk i seg. Vi kunne sikkert vært enda mer offensive i vår virksomhet, men vi har til gjengjeld aldri tapt penger på noen av våre prosjekter. Det siste er vi stolte av.

Arnstein fremhever sine mangeårige kolleger og medaksjonærer Yngvar Titterud og Atle Hermansen. Sistnevnte har vært med helt fra starten i 1995.

I ettertid kan jeg vel si at veien frem til etableringen av FagerStad i 1995 kom litt lett – og hvert fall uten en plan. Jeg forstår at det ofte stilles betydelig høyere krav til unge mennesker i vår bransje i dag. Vi var nok heldige og fikk arbeide i et marked som i mange år bare gikk en vei – oppover.

En «Fager Stad». Skal ikke forbindes med noe annet enn et ønske om noe visuelt og estetisk vakkert på et sted eller i en by. Tilfeldig valgt er navnet også.

Sett i speilet, tilbake i 1995, hva ville du gjort annerledes?
– Jeg skulle ønske noen i starten hadde hvisket meg i øret og sagt at vi burde bygge selskapet på langsiktighet, altså utviklet forretningen og lagt et godt grunnlag for vekst med systemverdi. Vi burde nok også startet tidligere innenfor utviklingen av boliger. Istedenfor ble det mange private investeringer og korte, kreative valg basert på tilfeldige muligheter som dukket opp i livet. Familien bodde blant annet 12 år i Valdres. For meg og min familie så var dette en lærerik tid som bød på en helt annen kultur og andre typer opplevelser. For utviklingen av FagerStad var det sannsynligvis ikke fornuftig med min opportunistiske livsstil. Heldigvis kom Martin Weston Røine ombord i 2013. Han var tydelig på at vi burde arbeide mer langsiktig, sier Arnstein.

Hvorfor har dere gitt rollen som daglig leder til Karen Marie?
– Jeg trives best i kreative diskusjoner, samtidig ønsker Siri og jeg å føre FagerStad arven videre med grunnlag i våre verdier. Karen Marie har mange av de samme grunnleggende verdier som vi har.
Samtidig ser vi at kompleksiteten i prosjektutvikling krever bredere og dypere kompetanse i dag, enn når vi startet opp i 1995.

Karen Marie er rett kvinne til rett tid. Jeg har lenge ønsket flere kvinner velkommen til FagerStad og til vår fortsatt noe mannsdominerte bransje. Karen Maries relasjonskompetanse og empati gir henne forutsetninger til å håndtere naboer, samarbeidspartnere, myndigheter og utfordringer på en måte som jeg ikke evner like bra selv. Jeg er veldig imponert over henne.

Vi ville ha en daglig leder som er troverdig, forutsigbar og som skaper langsiktige partnerskap med andre. I kombinasjoner med egne egenskaper så ble vi overbevist om at dette ble et godt team.

Karen Marie og Arnstein Granlie, oktober 2022

Karen Marie, du holder en lav profil på tross av mange år i ledende roller i eiendomsbransjen, er det bevisst?
«He-he, nei. Det er min personlighet. Jeg blir fort oppslukt i oppgavene, er god på å fremheve andre og skape relasjoner i møter med folk. Av og til glemmer jeg at jeg må ut og frem, men jeg liker å få utfordringer.»

Hvorfor sa du ja til å bli daglig leder i FagerStad?
FagerStad har eiere med verdier som samsvarer med det jeg ønsker å jobbe for. Jeg ser at selskapet er i en fase nå, hvor de trenger mye av det jeg kan bidra med.  Dette er utvikling av de ansatte, profesjonalisering og selskapsbygging.

I tillegg går vi inn i en tid med svakere lønnsomhet og det er lange og krevende utviklingsløp for prosjektene våre. Vi må tiltrekke oss riktig kompetanse, samtidig som vi ikke skal bli mer enn rundt 20 ansatte. Det krever stor bredde og godt samarbeid. 

Hva er viktig for å lykkes for FagerStad fremover?
Selskapet er også i en fase hvor vi skal forberede oss på å levere og realisere prosjekter. I dag har vi 2.000 boliger under utvikling, de største prosjektene er i tidlig reguleringsfase. Når vi kommer til 2025 må Fagerstad være rustet til å få flere av prosjektene ut i markedet. Dette grunnlaget legger vi nå i vår selskapsutvikling.

Vi har også 50.000 kvm næring som skal forvaltes og videreutvikles. Her bygger vi opp gode systemer for en effektiv eiendomsforvaltning med leietakeren i fokus.

FagerStad har lang historie med partnerskapsmodeller, dette skal vi bygge videre på, beholde tette partnerskap og utnytte mulighetene i markedet sammen med dem. Vi skal også skape nye relasjoner, utvide og bygge nettverket vårt videre.

Hva er din beste lederegenskap?
Jeg har god oversikt og bred erfaring. Jeg evner å se hele prosjektporteføljen og er sterk finansiell. Jeg kan være tydelig og direkte med de aller beste intensjoner for selskapet.

Dere er på flyttefot?
Ja, nå har vi inngått leiekontrakt for et nytt hjem for FagerStad i Wergelandsveien 21. Den hvite murvillaen ligger rett ved Slottsplassen med Kunstneres Hus som nærmeste nabo. Vi får et arbeidssted som vi er stolte av, et hus som bygger opp under våre verdier og som passer oss perfekt. Med en så liten organisasjon så blir vi tette og trygge på hverandre. Vi er ekte, vi tør å utfordre hverandre og vi bygger gode, tillitsbaserte partnerskap.

Vi har en smilende kultur og vi gleder oss til å nyte den flotte hagen, avslutter Karen Marie Vasli.