FAGERSTAD UTVIKLING

Våre prosjekter

FagerStad utvikler eiendommer fra rene boligprosjekter, handelsparker til kombinasjonsprosjekter med boliger og næring.

Kalbakken Torg

Kalbakken Torg ligger i Kalbakkveien 4 og 6, i Oslo. Området ligger rett ved t-banestasjonen og er i dag en eiendom som også forvaltes av FagerStad.

Fjordbyen Lier

Fjordbyen, Lier og Drammen - Der folk, fjord og fremtid møtes.

Rådhustorget Askim

Rett ved rådhuset i Askim og midt i byen skal lukkede bygg bli erstattet med et nytt kvartal med attraktive boliger, gode utearealer, stedstilpasset bygulv og nytt Rådhustorg.

Brick-porteføljen

Brick-porteføljen ble kjøpt fra Telenor i 2020 og omfattet 85 eiendommer over hele Norge. I takt med at kobbernettet i Norge legges ned, skal eiendommene utvikles og fylles med nytt liv.

Sæter Torg og Sæter Hage

På Nordstrand har vi utviklet og gjennomført bygging av kombinasjonsprosjektet Sæter Torg og Sæter Hage. Prosjektet inkluderer en rekke attraktive butikker og 54 leiligheter. Prosjektet har gått over flere år, og ved ferdigstillelse i 2016/2017 bidratt til en vellykket stedsutvikling på Sæter.

Kalbakken Torg

Kalbakken Torg ligger i Kalbakkveien 4 og 6, i Oslo. Området ligger rett ved t-banestasjonen og er i dag en eiendom som også forvaltes av FagerStad.

Fjordbyen Lier

Fjordbyen, Lier og Drammen - Der folk, fjord og fremtid møtes.

Rådhustorget Askim

Rett ved rådhuset i Askim og midt i byen skal lukkede bygg bli erstattet med et nytt kvartal med attraktive boliger, gode utearealer, stedstilpasset bygulv og nytt Rådhustorg.

Brick-porteføljen

Brick-porteføljen ble kjøpt fra Telenor i 2020 og omfattet 85 eiendommer over hele Norge. I takt med at kobbernettet i Norge legges ned, skal eiendommene utvikles og fylles med nytt liv.

Sæter Torg og Sæter Hage

På Nordstrand har vi utviklet og gjennomført bygging av kombinasjonsprosjektet Sæter Torg og Sæter Hage. Prosjektet inkluderer en rekke attraktive butikker og 54 leiligheter. Prosjektet har gått over flere år, og ved ferdigstillelse i 2016/2017 bidratt til en vellykket stedsutvikling på Sæter.

Kalbakken Torg

Kalbakken Torg ligger i Kalbakkveien 4 og 6, i Oslo. Området ligger rett ved t-banestasjonen og er i dag en eiendom som også forvaltes av FagerStad.

Fjordbyen Lier

Fjordbyen, Lier og Drammen - Der folk, fjord og fremtid møtes.

Rådhustorget Askim

Rett ved rådhuset i Askim og midt i byen skal lukkede bygg bli erstattet med et nytt kvartal med attraktive boliger, gode utearealer, stedstilpasset bygulv og nytt Rådhustorg.

Brick-porteføljen

Brick-porteføljen ble kjøpt fra Telenor i 2020 og omfattet 85 eiendommer over hele Norge. I takt med at kobbernettet i Norge legges ned, skal eiendommene utvikles og fylles med nytt liv.

Sæter Torg og Sæter Hage

På Nordstrand har vi utviklet og gjennomført bygging av kombinasjonsprosjektet Sæter Torg og Sæter Hage. Prosjektet inkluderer en rekke attraktive butikker og 54 leiligheter. Prosjektet har gått over flere år, og ved ferdigstillelse i 2016/2017 bidratt til en vellykket stedsutvikling på Sæter.

Tjensvolltorget

Vi utvikler på Tjensvoll Torg i Stavanger. Prosjektet er 100% eid av FagerStad.

Nordtvetveien

En lukket telesentral i Nordtvetveien ønskes revet til fordel for moderne, åpne og lyse leiligheter med heis og bakhage, rett ved siden av Nordtvet skole.

Hauketo stasjon

Tett på Hauketo stasjon ønsker vi å bygge et kombinert bolig- og næringsprosjekt som kan gi et økt tilbud til lokalmiljøet.

Rådhuskvartalet Jessheim

Vi utvikler "det nye sentrum" på Jessheim i samarbeid med flere grunneiere.

Øvre Strandgate

Vi transformerer tidligere telesentral tilhørende Telenor til fremtidsrettede boliger i Øvre Strandgate 5 i Drammen.

Rødtvet Torg

I Kakkelovnskroken 1-2, på Rødtvet i Oslo ligger det eksisterende næring og industri som planlegges konvertert til bolig.

Kalbakken Torg

Kalbakken Torg ligger i Kalbakkveien 4 og 6, i Oslo. Området ligger rett ved t-banestasjonen og er i dag en eiendom som også forvaltes av FagerStad.

Fjordbyen Lier

Fjordbyen, Lier og Drammen - Der folk, fjord og fremtid møtes.

Rådhustorget Askim

Rett ved rådhuset i Askim og midt i byen skal lukkede bygg bli erstattet med et nytt kvartal med attraktive boliger, gode utearealer, stedstilpasset bygulv og nytt Rådhustorg.

Brick-porteføljen

Brick-porteføljen ble kjøpt fra Telenor i 2020 og omfattet 85 eiendommer over hele Norge. I takt med at kobbernettet i Norge legges ned, skal eiendommene utvikles og fylles med nytt liv.

Sæter Torg og Sæter Hage

På Nordstrand har vi utviklet og gjennomført bygging av kombinasjonsprosjektet Sæter Torg og Sæter Hage. Prosjektet inkluderer en rekke attraktive butikker og 54 leiligheter. Prosjektet har gått over flere år, og ved ferdigstillelse i 2016/2017 bidratt til en vellykket stedsutvikling på Sæter.

Tjensvolltorget

Vi utvikler på Tjensvoll Torg i Stavanger. Prosjektet er 100% eid av FagerStad.

Nordtvetveien

En lukket telesentral i Nordtvetveien ønskes revet til fordel for moderne, åpne og lyse leiligheter med heis og bakhage, rett ved siden av Nordtvet skole.

Hauketo stasjon

Tett på Hauketo stasjon ønsker vi å bygge et kombinert bolig- og næringsprosjekt som kan gi et økt tilbud til lokalmiljøet.

Rådhuskvartalet Jessheim

Vi utvikler "det nye sentrum" på Jessheim i samarbeid med flere grunneiere.

Øvre Strandgate

Vi transformerer tidligere telesentral tilhørende Telenor til fremtidsrettede boliger i Øvre Strandgate 5 i Drammen.

Rødtvet Torg

I Kakkelovnskroken 1-2, på Rødtvet i Oslo ligger det eksisterende næring og industri som planlegges konvertert til bolig.