Brick-porteføljen, Prosjekt

Brick-porteføljen

Adresse:
Norge rundt...
Areal:
43.000 kvm BRA-S bolig / 2.200 kvm BTA næring
Status:
Utvikling

Fra telesentraler til bolig- og næringsformål

Brick-porteføljen ble kjøpt fra Telenor i 2020 og omfattet 85 eiendommer over hele Norge. I forbindelse med nedleggingen av kobbernettet har Telenor et betydelig lavere arealbehov fremover. I takt med at kobbernettet fases ut kan eiendommene utnyttes til andre formål som bolig, handel, kontor eller lager.

Porteføljen, er et samarbeid med Fredensborg Bolig AS, Fredensborg AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS. FagerStad har ansvar for den daglige ledelsen av Brick-porteføljen og for gjennomføring av utvalgte utviklingsprosjekter i porteføljen, på vegne av våre samarbeidspartnere.

Porteføljen er ervervet sammen med Fredensborg, Fredensborg Bolig, NorgesGruppen Eiendom og Johan Johannson Eiendom. FagerStad har hovedansvar for forvaltning av porteføljen, i tillegg til utviklingsansvar for et utvalg av eiendommene.

Kontakt

Featured Image

Karen Marie Vasli

Daglig leder