Utleie/Forvaltning

Brick-porteføljen

KVM:
45.000
LEIETAKERE:
30
MNOK:
29,3

85 Telesentraler med stor geografisk spredning

Brick-porteføljen ble kjøpt fra Telenor i 2020 og omfattet 85 eiendommer over hele Norge. I forbindelse med nedleggingen av kobbernettet i Norge har Telenor et betydelig lavere arealbehov fremover. Fra sommeren 2020 leier Telenor byggene i inntil 5 år for deretter å kun leie et redusert areal på majoriteten av eiendommene. I løpet av noen år kan derfor eiendommene utnyttes til andre formål som bolig, handel, kontor eller lager.

Porteføljen er ervervet sammen med Fredensborg Bolig AS, Fredensborg AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS. FagerStad har ansvar for den daglige ledelsen av Brick-porteføljen og for gjennomføring av utvalgte utviklingsprosjekter i porteføljen, på vegne av våre samarbeidspartnere.

 

Kontakt

Featured Image

Karen Marie Vasli

Daglig leder