Prosjekt

Dolviken Brygge

Adresse:
Ytrebygdsvegen 33, Bergen
Areal:
4.000 kvm BRA-S bolig
Status:
Regulering

Moderne boliger rett i vannkanten i Dolvika

Flott beliggende langs kystlinjen i Dolvika, mellom Bergen sentrum og Flesland, skal vi konvertere Telenors gamle sjøkabellager til moderne boliger, kyststi og et nytt offentlig friareal til glede for hele Søreide. Eiendommens historie som kabellager videreføres gjennom industriell materialbruk, fargepalett og gode uteområder. Kaifronten forsterkes og tilgjengeliggjøres for allmennheten.

Prosjektet er en del av Brick-porteføljen, som er et samarbeid med Fredensborg Bolig AS, Fredensborg AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS. FagerStad har ansvar for den daglige ledelsen av Brick-porteføljen og for gjennomføring av utvalgte utviklingsprosjekter i porteføljen, på vegne av våre samarbeidspartnere.

Kontakt

Featured Image

Martin W. Røine

Prosjektsjef