Prosjekt

Fjordbyen Lier

Adresse:
Gilhuusveien 13, Lier
Areal:
2.500 kvm BRA-S bolig / 100 kvm BTA næring
Status:
Regulering

Der folk, fjord og fremtid møtes

FagerStad Utvikling har et utviklingsoppdrag i Fjordbyen og representerer tre eiere av et potensielt utbyggingsfelt på til sammen 23.000 BRA.

Utviklingen tilhører området øst i Fjordbyen, på Gilhus. Tomten har beliggenhet rett ved skole, rekreasjon og idrettsarealer og vil bli et godt sted i bo i fremtidens fjordby. Områdeplanen er under utvikling og forventes behandlet i løpet av 2024.
For mer informasjon: https://fjordbyenlierdrammen.no/

Kontakt

Featured Image

Silje Strøm

By- og områdeutvikler