Prosjekt

Kalbakken Torg

Adresse:
Kalbakkveien 4 og 6 i Oslo
Areal:
12.000 BRA Bolig/ 4.300 BRA næring
Status:
Under regulering

Pågående regulering av Kalbakken Torg

Planen for utvikling av et nabolagssentrum på Kalbakken skal legge til rette for en bymessig utvikling i sentrum, som bidrar til en større grad av mangfold innen områdets bolig-, handels- og tjenestetilbud. I de foreløpige skisser for utvikling, er dagens drift av senteret videreført. Bevaring av det meste av eksisterende bebyggelse er også ønsket og vil vurderes innlemmet i den nye bebyggelsen på en god måte.

Beskrivelse av hovedgrepet

Planskissen legger tilrette for utvikling av nye kvaliteter i eksisterende bygg på eiendommen. Disse byggene danner en støyskjerm mot Trondheimsveien og gir et godt utgangspunkt for ny bebyggelse på den store parkeringsplassen på eiendommen. Parkeringen legges under bakken og et nytt torg etableres med inngang fra Kalbakkveien med en ny forbindelse til t-banestasjonen i nord.

Boligene og utearealene får gode solforhold og skjermes mot støy. I friområdet vurderes det en bekkeåpning. Boligkvartalene åpnes opp mot friarealet og gir nytt liv i denne grønne ferdselsåren.

Kontakt

Featured Image

Silje Strøm

By- og områdeutvikler