Prosjekt

Kastellet

Adresse:
Ekerbergveien 178, Oslo
Areal:
1.400 kvm BRA-S bolig
Status:
Rammesøknad

Attraktive boliger på Nordstrand i Oslo

Eiendommen vår på Nordstrand i Oslo skal utvikles fra offentlig bygning/telesentral til attraktive boliger med varierende størrelser. Eksisterende frontbygg fra 1924 er verneverdig. Vi foreslår å transformere dette bygget til å romme både moderne townhouse over 3 etasjer og leiligheter.

Midt- og bakbygningen foreslås revet, da det ikke er mulig å transformere disse til gode leiligheter. På tomten ønsker vi å etablere 2 nye bygg med moderne og fremtidsrettede boliger som tilpasser og underordner seg det verneverdige bygget i front samt omgivelsene rundt. Vi planlegger ett grønt, frodig og solbelyst tun mellom bygningene, med direkte utgang fra boligene.

Prosjektet er en del av Brick-porteføljen, som er et samarbeid med Fredensborg Bolig AS, Fredensborg AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS. FagerStad har ansvar for den daglige ledelsen av Brick-porteføljen og for gjennomføring av utvalgte utviklingsprosjekter i porteføljen, på vegne av våre samarbeidspartnere.

Kontakt

Featured Image

Lise Møllendal

Prosjektsjef