Prosjekt

Nesbru Telesentral

Adresse:
Fekjan 53, Nesbru
Areal:
430 kvm BRA-S bolig
Status:
Rammesøknad

Nesbru Telesentral transformeres til fire spennende boliger

Eiendommen ligger i et godt etablert boligområde mellom Nesbru og Holmen og benyttes i dag som telesentral. Eksisterende bygg har et renskåret volum med et funksjonalistisk uttrykk med pusset mural fasade. En omgjøring av dagens bygningsmasse til fire nye boliger i rekke, med takterrasser og franske balkonger, er rammesøkt. Byggets særpreg videreføres og suppleres med felter og takpåbygg i tre. Transformasjonen av dagens telesentral vil gi nabolaget et løft.

Prosjektet er en del av Brick-porteføljen, som er et samarbeid med Fredensborg Bolig AS, Fredensborg AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS. FagerStad har ansvar for den daglige ledelsen av Brick-porteføljen og for gjennomføring av utvalgte utviklingsprosjekter i porteføljen, på vegne av våre samarbeidspartnere.

Kontakt

Featured Image

Line Sagberg

Prosjektleder