Prosjekt

Øvre Strandgate

Adresse:
Øvre Strandgate 5, Drammen
Areal:
3.100 kvm BRA-S bolig / 150 kvm BTA næring
Status:

Attraktive boliger langs strandpromenaden i Drammen

Prosjektet vårt i Øvre Strandgate 5 har en supersentral beliggenhet i Drammen sentrum, rett ved strandpromenaden og bybrua og ett steinkast fra Bragernes Torg. Eiendommen skal omreguleres og utvikles fra offentlig bygning/telesentral til attraktive sentrumsnære boliger og med utadrettet virksomhet på gateplan.

Eksisterende bygg som har huset Telenor sin virksomhet fremstår som avvisende med mørk teglfasade og små vinduer. Dette sammen med en høy etasjehøyde gjør det vanskelig å transformere eksiterende bygg til attraktive boliger. Det legges derfor opp til å rive eksisterende bygningsmasse over eksisterende kjeller. Vi foreslår å etablere 2 nybygg med attraktive boliger i varierende størrelser, alle med utsikt til strandpromenaden og eleven. De private uteoppholdsarealene for de nye boligene utgjør en sammenhengende flate over første etasje, med direkte utgang fra boligene, samt en stor felles takterrasse på det østre bygget. Uteoppholdsområdene planlegges med høy kvalitet og legger til rette for ulike soner for sosialisering, lek og vegetasjon.

1.etasje langs Øvre Strandgate legges det til rette for utadrettet virksomhet og for nye møteplasser

Prosjektet er en del av Brick-porteføljen, som er et samarbeid med Fredensborg Bolig AS, Fredensborg AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS. FagerStad har ansvar for den daglige ledelsen av Brick-porteføljen og for gjennomføring av utvalgte utviklingsprosjekter i porteføljen, på vegne av våre samarbeidspartnere.

Kontakt

Featured Image

Lise Møllendal

Prosjektsjef