Prosjekt

Rødtvet Torg

Adresse:
Kakkelovnskroken 1, Oslo
Areal:
17.000 BRA Bolig/ 2.500 BRA næring
Status:
Regulering

Et attraktivt handels- og nabolagstorg med boliger, basishall og næring.

Som nærmeste nabo til både Rødtvet t-banestasjon og Lillomarka ligger Kakkelovnskroken 1 og 2. Eiendommene skal transformeres til tidsriktige og funksjonelle leiligheter med hyggelige uterom og et lokalt handels- og tjenestetilbud. Området skal utvikles med utgangspunkt i planprogrammet med VPOR for Rødtvet (veiledende plan for offentlige rom). Det vil bli opparbeidet veier og gater som tilrettelegges for fotgjengere og syklister, og nye parker som supplement til dagens friområder. Turvei D15 skal gå igjennom området og i bro over Trondheimsveien til Bredtvet. I tillegg til boliger skal det bygges ny basishall, handelsarealer, strøksnæring og fellesarealer til beboerne.

Prosjektet er under detaljregulering og gjennomføres av FagerStad Utvikling på vegne av Groruddalen Eiendomsinvest AS.

Kontakt

Featured Image

Silje Strøm

By- og områdeutvikler