Prosjekt

Tjensvolltorget

Adresse:
Tjensvolltorget 25-27, 4021 Stavanger
Areal:
2.800 kvm BRA-S bolig / 470 kvm BTA næring
Status:
Regulering

Transformering og fortetting av Tjensvoll Torg

Eiendommene våre inngår som en del av Tjensvolltorget i Hillevåg bydel i Stavanger. Tjensvolltorget er bygget ut mellom 1972 og 1980. For Tjensvoll Torg var planen å skape det ideelle bydelssenteret med butikker og kafeer langs torgaksen. Nærliggende sentre har imidlertid i ettertid overtatt som foretrukne handelsplasser, og dermed forvant de fleste butikker på Tjensvoll Torg. Det er en velfungerende dagligvarebutikk (Bunnpris) som er med på å skape aktivitet, ellers fremstår området som nedslitt med mye harde flater og betong, og med lite innslag av grønt.

FagerStad holder nå på med en utvikling på Tjensvoll Torg hvor vi ønsker å ivareta den velfungerende bygningen som huser Bunnpris med støttefunksjoner, da dette er den mest bærekraftige måten å utvikle på. Det foreslås byreparasjon hvor man tilfører 2 nybygg med boliger som transformerer og fortetter kvartalet. Byggene trappes ned og skaleres i forhold til omgivelsene. Det private uteoppholdsarealet for de nye boligene utgjør en sammenhengende flate over første etasje, med direkte utgang tilgang fra boligene. Dette solrike uteoppholdsområdet planlegges med høy kvalitet og legger til rette for ulike soner for lek, opphold og vegetasjon. Hele 1.etasje langs torgaksen får åpne utadrettede fasader, nye møteplasser med aktive fasader og en generell forskjønning av området med gode kvaliteter.

Kontakt

Featured Image

Lise Møllendal

Prosjektsjef