Rødtvet-planen kommer ett skritt videre

Byråden sender planen tilbake til Plan- og bygningsetaten

FagerStad fikk stoppet sitt planinitiativ for Rødtvet i juni 2023, etter å ha ventet i 6 mnd på et oppstartsmøte. Nå har saken vært innom byråden, som har sendt den tilbake til PBE med beskjed om at forslagstiller kan fremme det reviderte planinitiativet.

Rødtvet er et av få utviklingsområder i bydel Grorud hvor det er fremmet planinitiativ. Boligreserven for området totalt sett er beregnet til 800 boliger innenfor VPOR Rødtvet, som ligger rett ved T-banestasjonen.

Illustrasjon sett fra Rødtvetveien

Det opprinnelige planinitiativet som ble stoppet la opp til 290 boliger, handel, flerbrukshall og annen næring i første etasje. Dette ble revidert til 248 boliger i FagerStads tilsvar i juni i fjor. PBE valgte å opprettholde sin innstilling om å stoppe planen etter vurdering av de endringene som ble gjort for å imøtekomme innspill i område og prosessavklaringen i en revidert plan. PBE sendte saken til politisk behandling sent i november i fjor.

Vi legger merke til at vi allerede 14. desember fikk legge frem vår vurdering for byrådsavdelingen for byutvikling. Vi er godt fornøyd med å få en beslutning, og håper at vi slipper å vente i ytterligere 6 måneder på et oppstartsmøte, sier By- og områdeutvikler i FagerStad, Silje Strøm.

Vi setter stor pris på å komme i gang med planarbeidet i dialog med PBE og skal fortsatt ha fokus på kvalitet i utviklingen av planen videre, sier Silje Strøm.