Arnstein Granlie

Styreleder

Arnstein er gründeren og den historiske relasjonsbyggeren i FagerStad. Med tillit, humor og kreativitet i bagasjen, og noen stopp underveis, har reisen mot dagens FagerStad aldri vært kjedelig.  Gode partnere har vært med, mange prosjekter er skapt og ulike samarbeidsformer er etablert. FagerStad har blitt et annerledes eiendomsselskap. Arnstein selv har vært mest opptatt av reisen; de gode stundene, latteren og øyeblikkene hvor menneskene har gitt av seg selv i utvikling av de gode ideene.

Arnstein har bygget et verdigrunnlag i FagerStad myntet på en smilende kultur. Han er gift med Siri og de står sammen om at fritid og jobb går sømløst sammen. Han oppdager fortsatt muligheter og ser raskt hvordan FagerStad kan videreutvikles og ta en rolle eller en posisjon.  Mest av alt samler han på opplevelser og gode stunder i livet sammen med små og store mennesker som betyr mye for han.